Stichting Vakantiedagkamp Agnes

voor Amsterdamse kinderen van 4 t/m 12 jaar

Vakantiedagkamp Agnes

Ontstaan:

Onze afdeling "Agnes" (in vroege tijden "Sint Agnes"geheten) werd in 1926 opgericht. In vroeger tijden was dit kinderkamp op zuiver Rooms-katholieke basis gegrondvest. Het predicaat "R.K." is inmiddels al vele jaren in het geheel verdwenen, met andere woorden, het kamp staat voor iedereen open, los van elke politieke overtuiging of levensbeschouwing.

De dagkampen zijn er sinds 1957. Daarvoor werden de kinderen opgevangen op zogenaamde "vakantiescholen", in de meeste gevallen bestaande uit enkele tenten, tijdelijk neergezet op een zandterreintje, ergens verloren tussen huizen van Amsterdam. Geld was er (toen) helemaal niet en over subsidie van de gemeente Amsterdam kon men, als men er al aan dacht..., alleen maar dromen.

Het was in die dagen (jaren) -met recht- pionieren geblazen. De naam van de allereerste baanbreker mag in dit stukje zeker niet ontbreken. Dat is de Hr. A. Weiler. Veel later nam zijn zoon Otto Weiler zijn taak over. De familie Weiler, zo kan je dus wel stellen,  is door het hele vakantieschool- en kampwerk verweven.
Otto Weiler is inmiddels overleden maar vele vrijwilligers hebben zijn werk -tot de dag van vandaag voortgezet. (foto van Otto: zie fotoboek /  map "Jaren 90" foto 136)


Tegenwoordig:

De doelgroep waarvoor het dagkamp is bestemd zijn alle kinderen woonachtig in Amsterdam. Voor bepaalde doelgroepen in de samenleving wordt een korting gegeven van 50%; z.g. stadspashouders.

Nabij het Gooi is het dagkamp gevestigd, in het plaatsje Eemnes. De 6 weekkampen worden georganiseerd van maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2019. Iedere dag, tussen 8 en 9 uur worden de kinderen (en leiding) op vele opstaphaltes verspreidt over Amsterdam  opgehaald. De reis gaat naar het Landgoed "de Liebergh" in het Goois natuurreservaat te Eemnes waar een groot tentenkamp staat opgesteld.

Op het terrein is van alles te doen zoals voet- , korf- of volleybal, toernooidagen, of lekker in de sporttent; tafeltennis, tafelvoetbal,airhockey, sjoelen of een leuke boswandeling met speurtocht, werken met G.P.S.  of een bezoek aan het Speelbos  enz. Ook gaan we een dagje naar het zwembad (meestal vanaf groep 7)  en is er ook een disco of playbackshow voor alle kinderen in het programma opgenomen!!
Alles gebeurt onder toezicht van enthousiaste leiding die we elk jaar hiervoor inzet!!

's Middags rond 16:10 uur vertrekken de bussen weer naar Amsterdam (het is overigens niet mogelijk uw kind te brengen en/of te halen!!!). Heeft uw kind zin om één of meerdere weken te spelen met leeftijdgenootjes, vul dan snel het online formulier in of print het formulier uit via "download formulieren".

Wilt u zelf een weekje als leiding mee is dat uiteraard ook mogelijk, hiervoor kunt u ook online het formulier invullen of het via "download formulieren" uitprinten en opsturen via de reguliere post.